Môn Văn Lớp: 7 Trong hai câu sau, trạng ngữ trong câu nào có thể tách ra làm câu riêng? Vì sao? a/ Nằm ở độ cao trung bình 1500m so với mực nước biển, thi

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Trong hai câu sau, trạng ngữ trong câu nào có thể tách ra làm câu riêng? Vì sao?
a/ Nằm ở độ cao trung bình 1500m so với mực nước biển, thi trấn Sa Pa có khí hậu cận
nhiệt đới ẩm, ôn đới.
b/ Hệ thống giáo dục cần phải được đổi mới, để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho sự
nghiệp công nghiệp hóa và phát triển đất nước. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-11-18T19:22:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Ta có thể tách cả câu a và câu b.

    Câu a : NHấn mạnh vị trí của Sa Pa là lý do khiến nó có khí hậu như vậy.

    Câu b : Nhấn mạnh lý do, mục đích khi hệ thống giáo dục phải đổi mới. Còn câu 

  2. Trong hai ví dụ trên, ta có thể tách ví dụ a thành câu riêng. Ta tách được trạng ngữ  thành câu riêng trong ví dụ a mục đích là vì nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc thể hiện những tình huống, cảm xúc nhất định. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )