Môn Văn Lớp: 7 Trong hai cặp câu sau cặp câu nào có trạng ngữ câu nào không có trạng ngữ vì sao cặp 1 a Hôm qua tôi đọc báo b tôi đọc báo hôm qua cặp 2 Hôm

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Trong hai cặp câu sau cặp câu nào có trạng ngữ câu nào không có trạng ngữ vì sao cặp 1 a Hôm qua tôi đọc báo b tôi đọc báo hôm qua cặp 2 Hôm qua thầy giáo giảng bài hai giờ b hay giờ thầy giáo giảng bài No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 1 năm 2022-04-15T08:44:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. cặp a có trạng ngữ

  2. cặp a có trạng ngữ

 2. Cặp 1:

  a)Hôm qua,tôi đọc báo

  b)Tôi đọc báo hôm qua

   -Câu a có trạng ngữ nhằm cụ thể hóa ý nghĩa cho câu

   -Câu b không có trạng ngữ (từ “hôm qua” là định ngữ ngữ cho danh từ “báo”)

  Cặp 2:

  a)Thầy giáo giảng bài hai giờ

  b)Hai giờ ,thầy giáo giảng bài

   -Câu a không có trạng ngữ (từ “hai giờ” là bổ ngữ cho động từ “giảng”)

   -câu b có trạng ngữ nhằm cụ thể hóa ý nghĩa cho câu

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )