Môn Văn Lớp: 7 Trong câu “Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng”có mấy cụm chủ vi được dùng để mở rộng cấu

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Trong câu “Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng”có mấy cụm chủ vi được dùng để mở rộng cấu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 3 tháng 2022-01-13T00:17:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Trong câu trên , có 2 cụm chủ vị được dùng để mở rộng câu.

  *Cụm chủ vị thứ nhất : Lan học giỏi

  Chủ ngữ : Lan

  Vị ngữ : học giỏi

  *Cụm chủ vị thứ hai: Ba mẹ vui lòng

  Chủ ngữ : Ba mẹ

  Vị ngữ : vui lòng.

 2. *Trả lời:

  -Trong câu “Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng”

  +Có hai cụm chủ vị được dùng để mở rộng câu, đó là:

  1)Lan / học giỏi khiến cha mẹ vui lòng

     CN                    VN

  2)Cha mẹ / vui lòng

       CN           VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )