Môn Văn Lớp: 7 Trong câu dưới đây, cho biết cụm C-V làm thành phần gì trong câu:​ Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen,chúng ta thấy hiện ra từ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Trong câu dưới đây, cho biết cụm C-V làm thành phần gì trong câu:​
Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen,chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào​. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-10-08T02:53:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. +) Cụm chủ vị: “Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen” làm trạng ngữ chỉ thời gian 
    +) Cụm chủ vị: “từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào​.” làm vị ngữ 

  2.   ** Cụm C-V là:”Các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen”.; làm trạng ngữ chỉ thời gian bởi được kết hợp với từ ‘khi’

    #NOCOPY 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )