Môn Văn Lớp: 7 Trong bài văn tinh thần yêu nước của nhân dân ta có 3 cụm từ xuất hiện kết thành lướt qua nhấn chìm trong 1 câu văn nhằm thể hiện mục đích g

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Trong bài văn tinh thần yêu nước của nhân dân ta có 3 cụm từ xuất hiện kết thành lướt qua nhấn chìm trong 1 câu văn nhằm thể hiện mục đích gì? Tìm nội dung chính đó.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ximena 1 năm 2022-04-15T04:12:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Kết thành … lướt qua … nhấn chìm 

    Nội dung : Tác giả nhằm khẳng định rằng : Tinh thàn yêu nước của dân tộc Việt Nam ta là sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn. Luôn mạnh mẽ và niềm yêu nước mãnh liệt của người dân Việt Nam

    HỌC TỐT NHA !

    #NOCOPT 

  2. ⇒Với ba cụm động từ kết thành… lướt qua… và nhấn chìm…, Tác giả khẳng định tinh thần mạnh mẽ của nhân dân ta không gì có thể chiếm đoạt, phá hủy hay làm tan vỡ nó. Qua đó thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt của dân ta thật vĩ đại. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )