Môn Văn Lớp: 7 Tìm trạng ngữ trong câu sau và thuộc loại trạng ngữ gì? Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau Nhắc tới đây

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm trạng ngữ trong câu sau và thuộc loại trạng ngữ gì?
Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau
Nhắc tới đây, tôi lại hơi cay nơi sống mũi No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 1 tuần 2021-11-22T01:13:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Trạng ngữ là nghĩ tới đây và nhắc tới đây. Chính là trạng ngữ chỉ thời gian.

  2. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau
    Nhắc tới đây, tôi lại hơi cay nơi sống 

    Trạng ngữ: Gạch chân

    Trạng ngữ:  Chỉ thời gian

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )