Môn Văn Lớp: 7 tìm trạng ngữ cho câu văn dưới đây. cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho sự việc đc nói đến trong câu “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: tìm trạng ngữ cho câu văn dưới đây. cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho sự việc đc nói đến trong câu
“Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành 1 làn sóng vô cung mạnh mẽ,..”
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 1 tháng 2022-04-08T05:09:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Trạng ngữ: “Từ xa xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng “

    Tác dụng: thể hiện thời gian, địa điểm, chứng minh từ xa xưa dân ta đã có tinh thần yêu nước nhất là mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng

  2. Trạng ngữ 

    _ Từ xưa đến nay → bổ sung ý nghĩa về thời gian

    _ mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng → bổ sung ý nghĩa vê thời gian. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )