Môn Văn Lớp: 7 Tìm những từ ngữ, hình ảnh khẳng định chủ quyền đất nước trong bài thơ nam quốc sơn hà ? giải thích nghĩa những tư ngữ đó ?

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm những từ ngữ, hình ảnh khẳng định chủ quyền đất nước trong bài thơ nam quốc sơn hà ? giải thích nghĩa những tư ngữ đó ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2022-01-05T07:51:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Những từ ngữ, hình ảnh khẳng định chủ quyền của đất nước trong bài thơ Song núi nước Nam là :

  – Chữ “đế ” : nghĩa là vua

  => Vua của nước Nam cũng ngang hàng với vua của bọn phong kiến phương Bắc 

  – ” thiên thư ” : nghĩa là sách trời 

  Giới phận lãnh thổ của nước Nam đã đc định sẵn ở sách trời -> Khẳng định chủ quyền -> là một chứng cứ không thể chối cãi được 

  – Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm : có nghĩa cớ sao kẻ thù lại dám đến xâm phạm

  => khẳng định việc xâm phạm độc lập,  chủ quyền của nước Nam là việc làm trái với ý trời và lòng dân.

  – Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư : có nghĩa là  chúng mày nhất định sẽ nhìn thấy việc trước lấy bại vong

  => Cảnh báo kẻ thù về hậu quả phải chuốc lấy 

  Cô mình cho ghi trên lớp á 

  Xin CTLHN cho nhóm 

 2. hình ảnh khẳng định chủ quyền đất nước trong bài thơ nam quốc sơn hà:

  -nam đế cư: nơi vua ở chỉ rỏ vua của nước nam ở ngang hàng với vua nước bắc

  -tiệt nhiên định phận tại thiên thư: đã được quyết định bởi sách trồi thể hiện lãnh thổ của người nước nam đã được định sẵn, không thể chối cải

  – thủ bại hư: sự thất bại chỉ ý đe dọa bất kì kẻ nào dám xâm phạm đến nước ta đều phải nhận lấy thất bại

  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT CHO NHÓM!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )