Môn Văn Lớp: 7 Tìm một và phân loại trạng ngữ trong câu :Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm một và phân loại trạng ngữ trong câu :Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-11-12T14:06:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đã lâu chị em bị kìm hãm: trạng ngữ chỉ thời gian

    Để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử: trạng ngữ chỉ mục đích

  2. Trạng ngữ: đây là lúc

    Phân loại trạng ngữ: Trạng ngữ chỉ thời gian

    Trạng ngữ: Để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử

    Phân loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ mục đích

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )