Môn Văn Lớp: 7 tìm luận điểm cơ bản của văn bản “sự giàu đẹp của tiếng việt” luận điểm ấy đã được triển khai bằng những phương pháp lập luận gì? phương phá

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: tìm luận điểm cơ bản của văn bản “sự giàu đẹp của tiếng việt” luận điểm ấy đã được triển khai bằng những phương pháp lập luận gì? phương pháp lập luận nào là chính? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 2 ngày 2021-10-15T01:24:42+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trình bày thứ tự lập luận trong bài Sự giàu đẹp của tiếng việt

    – Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu.

    – Tiếng Việt tế nhị trong cách đặt câu.

    – Tiếng Việt có khả năng đầy đủ đế diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu văn hóa nước nhà qua các thời kì.

    – Có sự kết hợp hài hòa giữa giải thích vs chứng minh và bình luận

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )