Môn Văn Lớp: 7 Tìm lỗi khi dùng quan hệ từ trong câu sau: Bài thơ như là bản tuyên ngôn độc lập nước ta. => Lỗi:=–.. => Cách sửa:–

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm lỗi khi dùng quan hệ từ trong câu sau:
Bài thơ như là bản tuyên ngôn độc lập nước ta.
=> Lỗi:………………….
=> Cách sửa:………………… No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 2 tháng 2022-02-07T03:26:24+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Lỗi: như là

    Cách sửa: là

  2. lỗi : Bài thơ như là bản tuyên ngôn độc lập nước ta

    sửa: Bài thơ bản tuyên ngôn độc lập nước ta

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )