Môn Văn Lớp: 7 tìm cụm chủ-vị mở rộng câu trong câu văn: Chúng ta có thể nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: tìm cụm chủ-vị mở rộng câu trong câu văn: Chúng ta có thể nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt Nam
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 1 tuần 2022-04-17T19:40:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Chúng ta có thể nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt Nam.

  Chủ ngữ chính: Chúng ta có thể

  Vị ngữ chính: nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt Nam.

  Chủ ngữ mở rộng: tiếng Việt

  Vị ngữ mở rộng: có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt Nam.

 2. Cụm chủ-vị: 

  – Chúng ta có thể nói rằng

  – tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưỡng của người Việt Nam

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )