Môn Văn Lớp: 7 Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần nào – Tôi nghe

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần nào
– Tôi nghe thấy tiếng những chú dế gọi nhau ở trong kẽ gạch
Làm hộ mình nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 5 giờ 2021-10-15T01:11:23+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Chủ vị nồng cốt:

  Tôi / nghe thấy tiếng những chú dế gọi nhau ở trong kẽ gạch

  CN                                      VN

  Cụm C-V là: Những chú dế/ gọi nhau ở trong kẽ gạch

                            CN                       VN

  cụm C-V làm phụ ngữ cho động từ “tiếng”

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )