Môn Văn Lớp: 7 Tìm câu rút gọn và câu đặc biệt trong bài tình thần yêu nước của nhân dân ta và những câu đó được lược bỏ bộ phận nào

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm câu rút gọn và câu đặc biệt trong bài tình thần yêu nước của nhân dân ta và những câu đó được lược bỏ bộ phận nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 2 tuần 2022-01-09T00:22:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. *Câu rút gọn :

  -Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  -> lược bỏ chủ ngữ 

  -Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 

  -> lược bỏ chủ ngữ 

  -Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.

  -> lược bỏ chủ ngữ 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )