Môn Văn Lớp: 7 Tìm câu rút gọn trong các câu sau và phân tích: Câu đó đã được rút gọn thành phần nào? Rút gọn như thế có tác dụng gì? Hãy khôi phục lại thà

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm câu rút gọn trong các câu sau và phân tích: Câu đó đã được rút gọn thành phần nào? Rút gọn như thế có tác dụng gì? Hãy khôi phục lại thành phần bị rút gọn.
a.Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Và còn sáng tạo ra sự sống.
( “Ý nghĩa văn chương” – Hoài Thanh)
b.Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý. Có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Nhưng cũng có khi được trưng bày trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.
( “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” – Hồ Chí Minh) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Katherine 5 tháng 2021-11-30T19:52:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Các câu rút gọn là:

  a. Và còn sáng tạo ra sự sống.

  → Rút gọn chủ ngữ 

  → Và văn chương còn sáng tạo ra sự sống.

  b. Có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  → Rút gọn chủ ngữ

  → Tinh thần yêu nước có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  Nhưng cũng có khi được trưng bày trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.

  → Rút gọn chủ ngữ

  → Nhưng cũng có khi tinh thần yêu nước được trưng bày trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.

 2. Câu 1:

  a.Câu rút gọn:”Và còn sáng tạo ra sự sống.”

  Tác dụng:Làm cho câu gọn hơn,vừa thông tin được nhanh,vừa tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước

  Khôi phục:Và văn chương còn sáng tạo ra sự sống

  b.Câu rút gọn:+”Có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.”

  +”Nhưng cũng có khi được trưng bày trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.”

  Tác dụng:Ngụ ý hành động,đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người

  Khôi phục:+Tinh thần yêu nước có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  +Nhưng tinh thần yêu nước cũng có khi được trưng bày trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )