Môn Văn Lớp: 7 Tìm câu rút gọn trong bài ca dao sau và cho biết các thành phần được rút gọn, nêu tác dụng của việc sử dụng câu rút gọn trong bài? (1) Con

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm câu rút gọn trong bài ca dao sau và cho biết các thành phần được rút gọn, nêu tác dụng của việc sử dụng câu rút gọn trong bài?
(1) Con cò mà đi ăn đêm
(2) Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
(3) Ông ơi, ông vớt tôi nao
(4) Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
(5) Có xáo thì xáo nước trong
(6) Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-10-11T13:32:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. câu rút gọn trong bài ca dao

  (2) Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

  (5) Có xáo thì xáo nước trong

  (6) Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

  => Thành phần được rút gọn là chủ ngữ

  => Tác dụng: Tránh lặp từ, giúp câu gọn hơn và truyền tải thông tin nhanh. Ngụ ý hành động là của chủ ngữ ở câu trước đó.

 2. (5+6 +2)

  -Giúp câu trở nên ngắn gọn hơn.

  – Giúp chuyển tải thông tin đến người đọc/người viết nhanh chóng, đồng thời tránh việc lặp từ ngữ ở phía trước.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )