Môn Văn Lớp: 7 tìm các câu đặc biệt trong các phần trích sau và cho biết tác dụng của chúng d) kiên vội đặt bát xuống reo to: Ông ơi,ông ơi! con cu cườm ta

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: tìm các câu đặc biệt trong các phần trích sau và cho biết tác dụng của chúng
d) kiên vội đặt bát xuống reo to:
Ông ơi,ông ơi! con cu cườm ta thả ra thả ra rạo nọ đã biết gáy rồi ông ạ !
đ)Đình chiến.Các bộ đội nón lưới cổ gắn sao,kéo về nhà Út…
e)cách đó ba năm,một đồng chí Đồng Tháp Mười về mang về một con gà mái tơ vàng.Ôi chao,một con gà No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2022-01-09T21:43:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. d) Ông ơi,ông ơi! : Bộc lộ cảm xúc 

  đ) Đình chiến.: Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

  e) cách đó ba năm : Xác định thời gian, nơi chốn

 2. -Câu đặc biệt:

  d) Ông ơi, ông ơi ! → lời gọi

  đ) Đình chiến. → xác định thời gian, nơi chốn sảy ra sự việc

  e) Ôi chao, một con gà. → bộc lộ cảm xúc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )