Môn Văn Lớp: 7 Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “nhón” trong câu: “Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “nhón” trong câu: “Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất”. Chỉ ra cái hay của từ đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 1 tuần 2022-01-05T09:40:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “nhón” trong câu: “Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh đưa lên cho khẽ chạm lấy môi ta như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất”. Chỉ ra cái hay của từ đó

  2. nhúm,..

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )