Môn Văn Lớp: 7 Thử phát hiện cái hay trong các câu sau:a) ô! Quạ bắt gà b) xà ! Rắn ăn ngóe

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Thử phát hiện cái hay trong các câu sau:a) ô! Quạ bắt gà b) xà ! Rắn ăn ngóe No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Julia 2 tháng 2022-02-11T22:55:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a) Trong câu, ô có nghĩa là quạ. Ô vừa có nghĩa là quạ vừa như là từ cảm thán

    b) Xà có nghĩa là rắn. Trong câu, xà vừa là rắn vừa là từ cảm thán

    Chúc học tốt!!!

  2. a) Ô (từ Hán Việt) có nghĩa là Qụa

    b) Xà (từ Hán Việt) có nghĩa là Rắn.

    Vậy nên cái hay của cả hai câu trên là dùng từ đồng âm để chơi chữ. Ô vừa đồng thời chỉ quạ, vừa là từ cảm thán. Xà vừa đồng thời chỉ rắn vừa là từ cảm thán.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )