Môn Văn Lớp: 7 thế nào là trạng ngữ ? có mấy kiểu trạng ngữ ? lấy vd minh họa phân tích

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: thế nào là trạng ngữ ? có mấy kiểu trạng ngữ ? lấy vd minh họa phân tích No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 2 tuần 2022-04-09T23:57:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức  bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ thường  những từ chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện, v.v..

  -Trạng ngữ chỉ nơi chốn

  -Trạng ngữ chỉ thời gian

  -Trạng nhữ chỉ nguyên nhân

  -Trạng ngữ chỉ mục đích

  -Trạng ngữ chỉ phương tiện

  1.Do thời tiết rét lạnh,em luôn phải giữ ấm cho mình

  Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ là ”do thời tiết rét lạnh”.

  2.Với nguyện vọng mang đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ, Bác đã bôn ba suốt gần 20 năm để tìm đường cứu nước.

  Trạng ngữ chỉ mục đích,trạng ngữ là”với nguyện vọng mang đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ”.

  3.Với cách nói chuyện khéo léo và có duyên , mẹ giao tiếp rất dễ dàng.

  Trạng ngữ chỉ cách thức,trạng ngữ là”Với cách nói chuyện khéo léo và có duyên”.

  4.Tại vườn hoa,ông em đang vui vẻ chăm sóc cây.

  Trạng ngữ chỉ địa điểm(nằm trong trạng ngữ chỉ phương tiện)trạng ngư là”Tại vườn hoa”.

 2. Trạng ngữ là những từ, cụm từ cho ta biết thời gian, nơi chốn, cách thức, nguyên nhân, mục đích, phương tiện trong câu đó

  _Có 6 kiểu trạng ngữ

  +Trạng ngữ chỉ thời gian

  +Trạng ngữ chỉ nơi chốn

  +Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

  +Trạng ngữ chỉ mục đích

  +Trạng ngữ chỉ cách thức

  +Trạng ngữ chỉ phương tiện

  VD :

  +Tết năm ngoái, em được mẹ mua cho chiếc xe đạp mới

  =>Trạng ngữ chỉ thời gian

  +Dưới bóng sân trường, em cùng chúng bạn vui chơi

  =>Trạng ngữ chỉ nơi chốn

  +Bằng chiếc xe đạp cũ, em đã cùng nó đến trường suốt 5 năm

  =>Trạng ngữ chỉ cách thức

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )