Môn Văn Lớp: 7 Sưu tầm 10 câu ca dao mở đầu bằng cụm từ “thân em AI NHANH THÌ HỐT HAY NHẤT

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Sưu tầm 10 câu ca dao mở đầu bằng cụm từ “thân em
AI NHANH THÌ HỐT HAY NHẤT No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-12-05T04:03:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Thân em như trái bần trôi,

  Sóng dập sóng dồi biết tấp vào đâu.

  – Thân em như hạt mưa sa

  Hạt vào đài các , hạt ra ruộng cày

  – Thân em nhu chẽn lúa đòng đòng

  Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

  – Thân em như ớt chín cây 

  Càng tươi ngoài vỏ ,càng cay trong lòng

  – Thân em như cái cột đường

  Anh như xe tải mất phương đâm vào

  – Thân em như củ ấu gai

  Ruột trong thì trắng,vỏ ngoài thì đen

  – Thân em như cánh hoa hồng

  Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô

  – Thân em như những trái chanh

  Nhìn chảy nước miếng nhưng ăn là cò

  – Thân em như mấy củ khoai

  Sáng sáng anh đói , anh nhai đỡ lòng

  – Thân em như cỏ ngoài đồng

  Buồn thì anh nhổ , anh trồng rau răm

 2.              -Thân em như trái bần trôi

         Gió giật sóng dồi biết tấp vào đâu

               – Thân em như dải lụa đào 

         Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

               – Thân em như miếng cau khô
         Người thanh tham mỏng người thô tham dày.
              – Thân em như hạt mưa sa
           Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.
              – Thân em như củ ấu gai
        Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
                – Thân em nhơ cọc bờ rào
          Mọt thì anh đổi cớ sao anh phiền
              – Thân em như con hạc đầu đình
          Muốn bay không cất nổi mình mà bay.
              – Thân em như ớt chín cây
         Càng tươi ngoài vỏ cay trong lòng 
                – Thân em như phận con rùa
          Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia
                  – Thân em như giếng giữa đàng 

           Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )