Môn Văn Lớp: 7 “Sọ Dừa chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, cậu lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến cậu lại lăn sau đàn bò về chuồng. Bò con nào con nấy bụng no căng.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “Sọ Dừa chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, cậu lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến cậu lại lăn sau đàn bò về chuồng. Bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm.”
-Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu trong đoạn văn?
– Cho biết các trạng ngữ trong câu bổ sung ý nghĩa gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-12-30T20:21:04+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Sọ Dừa chăn bò rất giỏi.

  CN :Sọ Dừa

  VN :chăn bò rất giỏi

  Hằng ngày, cậu lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến cậu lại lăn sau đàn bò về chuồng.

  TN: Hằng ngày; tối đến

  CN: cậu

  VN: lăn sau đàn bò ra đồng , lại lăn sau đàn bò về chuồng

  Bò con nào con nấy bụng no căng.

  KN : Bò

  CN: con nào con nấy

  VN: bụng no căng

  Phú ông mừng lắm.

  CN : Phú ông

  VN: mừng lắm

  – Các trạng ngữ trong câu bổ sung ý nghĩa : thời gian

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )