Môn Văn Lớp: 7 rét tháng 3 bà già chết cóng a) các câu tục ngữ trên truyền đạt cho ta kinh nghiệm gì b) kinh nghiệm đó giúp chúng ta điều gì

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: rét tháng 3 bà già chết cóng a) các câu tục ngữ trên truyền đạt cho ta kinh nghiệm gì b) kinh nghiệm đó giúp chúng ta điều gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 3 tháng 2022-01-12T23:31:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Rét tháng ba bà già chết cóng

    → Cho biết vào tháng 3, thời tiết rất lạnh cóng 

     Kinh nghiệm đó giúp chúng ta biết căn thời gian để làm các hoạt động, sinh hoạt sao cho phù hợp và giữ gìn sức khỏe

  2. a) tháng ba có thời tiết rất lạnh giá

    b) đề phòng lạnh để khỏi bị sốt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )