Môn Văn Lớp: 7 Quyển sách của tôi bìa còn rất mới xác định cụm chủ vị và cho biết nó mở rộng thành phần nào. giúp mình nhé

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Quyển sách của tôi bìa còn rất mới xác định cụm chủ vị và cho biết nó mở rộng thành phần nào. giúp mình nhé No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Peyton 1 tháng 2022-04-06T13:24:56+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Quyển sách / của tôi  // bìa /  còn rất mới.

           CN1         VN1      CN2        VN2         

  Nó mở rộng cả hai thành phần chính trong câu là : CN và VN

  Và đây là câu ghép

 2. Quyển sách của tôi/ bìa còn rất mới

  CN                                 VN

  bìa/ còn rất mới

  C    V

  cụm chủ vị mở rộng thành phần vị ngữ trong câu

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )