Môn Văn Lớp: 7 Qua văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta em hãy viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu thể hiện lòng tự hào về truyền thống yêu nước củ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Qua văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta em hãy viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu thể hiện lòng tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong đó có sử dụng câu đặc biệt gạch chân dưới câu đặc biệt đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 1 tuần 2021-09-14T23:42:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. “câu nói này đã thể hiện rằng truyền thống yêu nước vẫn được giữ gìn cho tới bây giờ.Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi lên.Nó giữ vững ý chí quyết tâm bảo vệ dân tộc ta bao đời nay.Nhân dân ta luôn tự hào về truyền thống yêu nước tốt đẹp.Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước, tự hào dân tộc không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc Việt Nam.  Tinh thần yêu nước đã ngấm sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu. Khác với thời cha ông, thời cả dân tộc đồng lòng quyết tâm chung một lý tưởng đánh giặc cứu nước, giữ nước và bảo vệ đất nước thì yêu nước được thể hiện ở tinh thần chiến đấu, hi sinh bản thân để cống hiến cho nền hòa bình, độc lập  của Tổ Quốc. Ngày nay, trong thời bình, quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa, chính trị thì tinh thần yêu nước được thể hiện ở nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau.Như vậy, có thể khẳng định tinh thần yêu nước vẫn được kế thừa và phát huy, được biểu hiện một cách đa dạng trên nhiều bình diện. Tất cả đều đang cố gắng tiếp nối bước cha anh, luôn nỗ lực cống hiến để đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc năm châu. Thế hệ ngày nay vẫn đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước một cách tận tụy và cống hiến nhất.

  2. Yêu nước là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Tự hào biết bao truyền thống yêu nước của nhân dân ta! Chao ôi! Trong huyết quản mỗi người dân Việt Nam luôn nồng nàn hai chữ Việt Nam. Thời chiến, tinh thần yêu nước là sức mạnh to lớn để đánh tan mọi thế lực thù địch. Biết bao anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Thời bình, tinh thần yêu nước thể hiện ở ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp. Trong đại dịch Covid 19 hiện nay, những suất cơm miễn phí, những chợ 0 đồng, ATM gạo,… đã ra đời để chứng minh cho tình yêu nước của nhân dân ta. Đồng bào cả nước cũng luôn động viên lẫn nhau để an tâm đi qua mùa dịch khó khăn này. Yêu nước luôn là phẩm chất cao quý, tốt đẹp.

    * In đậm: câu đặc biệt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )