Môn Văn Lớp: 7 Phân tích câu thơ sau : Đấy vàng đây cũng đồng đen Đấy hoa thiên lý đây Sen Tây Hồ Cảm ơn!!!????????????????

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Phân tích câu thơ sau :
Đấy vàng đây cũng đồng đen
Đấy hoa thiên lý đây Sen Tây Hồ
Cảm ơn!!!???????????????? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ivy 3 tháng 2022-01-05T20:25:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Chỉ từ trong câu là: đấy vàng, đây cũng, đấy hoa, đây sen

    • Đấy, đây ở hai dòng thơ đều làm trạng ngữ chỉ thời gian hiện tại.
  2. @Chi_

    Trả lời:

    Chỉ từ: Đấy, đây, đấy, đây

    Đấy, đây: Chủ ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )