Môn Văn Lớp: 7 phân loại các từ ghép hán việt sau đây thành các từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập:phi công, phi hành, vương phi,bảo mật, bảo thủ,phỏng

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: phân loại các từ ghép hán việt sau đây thành các từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập:phi công, phi hành, vương phi,bảo mật, bảo thủ,phỏng vấn phục vụ, thiên địa,tưởng niệm, phồn hoa, tham dự No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 3 tháng 2022-02-14T17:17:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Từ ghép chính phụ: phi công, phi hành, vương phi, bảo mật, phỏng vấn, phục vụ, tưởng niệm.

    – Từ ghép đẳng lập: thiên địa, phồn hoa, tham dự  (thiên : trời , địa : đất) , tham dự (tham : tham gia , dự: dự vào  )  , phồn hoa , bảo mật (bảo : bảo vệ , mật : bí mật) 

  2. Chính phụ : phục vụ , phi công , vương phi ,tưởng niệm

    ______

    Đẳng lập : thiên địa (thiên : trời , địa : đất) , phỏng vấn (phỏng : hỏi , vấn : hỏi ) , tham dự (tham : tham gia , dự: cũng tham gia  )  , phồn hoa , bảo mật(bảo : bảo vệ , mật : bí mật) , bảo thủ 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )