Môn Văn Lớp: 7 phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa câu đặc biệt và câu rút gon, cho ví dụ để thấy rõ điều đó

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa câu đặc biệt và câu rút gon, cho ví dụ để thấy rõ điều đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rose 2 tuần 2022-04-19T18:27:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Giống nhau: có cấu tạo là 1 từ hoặc 1 cụm từ. Do đó hai kiểu câu đều có đặc điểm là ngắn gọn.

  khác nhau

  câu rút gọn 

   • Ví dụ: Cậu có đi học không? Không đi  (Không đi là câu rút gọn)
   • Về bản chất là câu đơn có đủ thành phần chủ – vị nhưng khi sử dụng người ta lược bỏ đi một số thành phần như chủ ngữ, vị ngữ hoặc lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ
   • Dựa vào hoàn cảnh, có thể xác định được từ hoặc cụm từ bị rút gọn là thành phần gì trong câu.
   • Có thể khôi phục lại thành phần đã bị lược bỏ trong câu thành câu hoàn chỉnh, đầy đủ.<3

  Câu đặc biệt^^^

   • Ví dụ: Nắng nóng quá! Lại nắng. Thật mệt mỏi (Lại nắng là câu đặc biệt)
   • là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ
   • Từ hoặc cụm từ trong câu đặc biệt làm trung tâm cú pháp của câu không thể xác định được từ hoặc cụm từ đó làm thành phần nào trong câu
   • Không thể khôi phục lại được
   • …lm bài vv nhé <3
 2. Khác: Câu rút gọn bị lược bỏ bớt CN,VN hoặc cả CN và VN, thành phần lược bỏ có thể khôi phục lại đc

            Câu đặc biệt: ko có cấu tạo CN, VN và ko thể thêm CN và VN cho câu đặc biệt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )