Môn Văn Lớp: 7 ” Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, có cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế? … Này này, đê vỡ mặc đê, nước sông dù nguy không bằ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: ” Ôi! Trăm hai mươi lá bài đen đỏ, có cái ma lực gì mà run rủi cho quan mê được như thế? … Này này, đê vỡ mặc đê, nước sông dù nguy không bằng nước bài cao thấp. Đứng trên đê mà đốc kẻ cắm cừ, người đổ đất, lắm nỗi lầm than, sao bằng ngồi trong đình, đã sẵn kẻ bốc nọc người chia bài, nhiều đường thú vị.”
a. Tìm câu đặc biệt trong đoạn văn trên? Nêu tác dụng?
b. Câu cuối tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Piper 18 phút 2021-10-10T03:57:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a:Ôi! nhằm bộc lộ cảm súc đặc biệt của tg

  b:ẩn dụ

 2. a) Câu đặc biệt trong đoạn văn trên là : Ôi! 

  Tác dụng : bộc lộ cảm xúc của tác giả về sự đam mê bài bạc của tên quan phụ mẫu 

  b) Câu “Đứng trên đê mà đốc kẻ cắm cừ, người đổ đất, lắm nỗi lầm than, sao bằng ngồi trong đình, đã sẵn kẻ bốc nọc người chia bài, nhiều đường thú vị.” dùng biện pháp tu từ liệt kê 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )