Môn Văn Lớp: 7 Nội dung ôn tập ngữ văn 7. Câu 1: Kể tên các biện pháp tu từ đã học ở lớp 6 và lớp 7. Câu 2: Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đư

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nội dung ôn tập ngữ văn 7.
Câu 1: Kể tên các biện pháp tu từ đã học ở lớp 6 và lớp 7.
Câu 2: Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các ví dụ sau:
a. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
b. Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đơi.
c. Sớm mai mây ghé chòi canh
Trưa vàng mây đến lượn quanh chuồng gà
Xế chiều mây đậu vườn hoa
Đêm trăng mây lại vào nhà vấn vương.
d. Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên.
e. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
g. Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 2 tuần 2022-01-09T01:49:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. câu 1: so sánh , nhân hóa, ẩn dụ , hoán dụ; điệp từ, điệp ngữ; nói giảm nói tránh; nói quá; chơi chữ

  câu 2:

  a/so sánh,nhân hóa]

  b/so sánh

  c/nhân hóa

  d/ ẩn dụ

  e/ hoán du

  g/ ẩn dụ

  mình ko chắc lắm nha

 2. Câu 1: Các biện pháp tu từ là:

  +So sánh 

  +Nhân hóa

  +Ẩn dụ

  +Hoán dụ

  Câu 2:

  a. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

  Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

  →Biện pháp tu từ: so sánh

  →Tác dụng: tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự vật

  b. Những ngôi sao thức ngoài kia

  Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

  Đêm nay con ngủ giấc tròn

  Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

  →Biện pháp tu từ: so sánh

  →Tác dụng: làm hình ảnh của người mẹ trở nên ý nghĩa hơn.

  c. Sớm mai mây ghé chòi canh

  Trưa vàng mây đến lượn quanh chuồng gà

  Xế chiều mây đậu vườn hoa

  Đêm trăng mây lại vào nhà vấn vương.

  →Biện pháp tu từ: nhân hóa

  →Tác dụng: giúp cho sự vật được miêu tả sinh động và gần gũi hơn.

  d. Áo nâu liền với áo xanh

  Nông thôn cùng với thị thành đứng lên.

  →Biện pháp tu từ: hoán dụ

  →Tác dụng: áo nâu và áo xanh chỉ chung cho người dân nông thôn và thành thị.

  e. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

  →Biện pháp tu từ: điệp ngữ

  →Tác dụng: nhấn mạnh sự vật mặt trời, gây ấn tượng sâu sắc.

  g. Người cha mái tóc bạc

  Đốt lửa cho anh nằm.

  →Biện pháp tu từ: ẩn dụ

  →Tác dụng: dùng từ Người cha thay cho Bác.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )