Môn Văn Lớp: 7 Người ta rút gọn câu trong những trường hợp nào

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Người ta rút gọn câu trong những trường hợp nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2022-01-06T22:10:58+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Rút gọn trường hợp:

  Vd:Hai ba người đuổi theo nó,rồi ba bốn người,sáu bảy người 

  Thành phần đuổi theo nó được lược bỏ ở câu sau

  Vd:-Bao giờ câu đi Hà Nội 

        -Ngày mai

  Câu đầy đủ là ngày mai mik đi Hà Nội 

  Như vậy,câu trả lời đã lược bỏ cả CN và VN

 2. Các câu :

  – ” Ăn quả nhớ kẻ trồng cây “

  – ” Tấc đất tấc vàng ” là những câu rút gọn. Thành phàn bị lược là thành phần chủ ngữ. Hai câu này, 1 câu nêu nguyên tắc ứng xử, 1 câu nêu kinh nghiệm sản xuất chung cho tất cả mọi người nên có thể rút gọn chủ ngữ làm cho câu gọn hơn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )