Môn Văn Lớp: 7 “… Ngoài giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, Bác Hồ cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết…” Để làm sáng tỏ điều đó

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: “… Ngoài giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, Bác Hồ cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết…” Để làm sáng tỏ điều đó, Phạm Văn Đồng đã chứng minh bằng câu nói nào của Bác? *
1 điểm
A. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
B. Nước Việt nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.
C. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
D. Cả A và B. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-12-05T04:25:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.                                                                   Bài làm 

                         Câu hỏi : “… Ngoài giản dị trong đời sống , trong quan hệ với mọi người , Bác Hồ cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết …” Để làm sáng tỏ điều đó , Phạm Văn Đồng đã chứng minh bằng câu nói nào của Bác ?

                         Trả lời : D . Cả A và B

                                      `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  2. Câu này là câu D ạ

    xin hay nhất nha e

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )