Môn Văn Lớp: 7 Nêu ý nghĩa của văn bản ” Đức tính giản dị của Bác Hồ”.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu ý nghĩa của văn bản ” Đức tính giản dị của Bác Hồ”.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 2 tuần 2022-04-19T19:36:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. ý nghĩa : 

    -ca ngợi phẩm chất cao đẹp , đức tính giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh.    

    -đây là bài học về học tập , rèn luyện noi theo tấm gương của chủ tịch Hồ chí Minh .

  2. ý nghĩa của văn bản ” Đức tính giản dị của Bác Hồ”:

    – Ca ngợi phẩm chất cao đẹp, đức tính giản dị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh:giản dị trong đời sống,trong quan hệ với mọi người,trong lời nói và bài viết.

    – Bài học về việc học tập, rèn luyện noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )