Môn Văn Lớp: 7 Nêu vai trò của nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ là gì ? /có thể coppy trên mạng nhưng hãy chỉnh sửa ngắn gọn hay nhé/

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu vai trò của nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ là gì ?
/có thể coppy trên mạng nhưng hãy chỉnh sửa ngắn gọn hay nhé/ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Delilah 3 tháng 2022-01-30T02:20:56+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Ngoài việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, nhà trường còn có nhiệm vụ giáo dục rèn luyện học sinh về mặt phẩm chất, đạo đức để học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có cách sống, cách ứng xử văn hóa.

  2. Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc tác động một cách có mục đích, có kế hoạch để hình thành nhân cách xã hội của thế hệ trẻ – xã hội hóa cá nhân theo những yêu cầu xã hội và nền giáo dục mong đợi; truyền bá và chuyển giao di sản văn hóa, chuẩn bị cho cá nhân bước vào đời sống xã hội với hành trang tri thức, trí tuệ, đạo đức, thái độ tình cảm và nghề nghiệp. Hồ Chủ tịch khẳng định: “… sự học tập ở trong trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà”4. Trong giáo dục đào tạo, trước hết phải xem trọng giáo dục đạo đức. Cổ nhân xưa đã khẳng định: “Tiên học lễ, hậu học văn”, truyền thống đó từ lâu đã ăn sâu vào nền giáo dục của chúng ta. Tuy vậy, việc thật sự thực hiện đúng mức mục tiêu giáo dục là vấn đề rất đáng được xem xét kỹ lưỡng. Việc học tập của thế hệ trẻ cần phân định nhiệm vụ trong từng giai đoạn đào tạo và phải hoàn thành nhiệm vụ của từng giai đoạn đó. Giáo dục con người phải có tính hệ thống bởi sản phẩm đòi hỏi là một chỉnh thể hoàn thiện.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )