Môn Văn Lớp: 7 Nêu luận điểm chính và phép lập luận chính của các văn bản sau: +Tinh thần yêu nước của nhân dân ta +Đức tính giản dị của Bác Hồ +Ý nghĩa vă

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu luận điểm chính và phép lập luận chính của các văn bản sau:
+Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
+Đức tính giản dị của Bác Hồ
+Ý nghĩa văn chương No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-11-26T08:38:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta:

  Luận điểm: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta.

  Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích

  2. Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ:

  Luận điểm: Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường, vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch.

  Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích và bàn luận

  3. Ý Nghĩa Văn Chương:

  Luận điểm: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.

  • Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích

 2. 1. Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta:

  • Luận điểm: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta.

  • Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích

  2. Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ:

  • Luận điểm: Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường, vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch.

  • Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích và bàn luận

  3. Ý Nghĩa Văn Chương:

  • Luận điểm: Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.

  • Phép lập luận chính: Chứng minh, giải thích

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )