Môn Văn Lớp: 7 *Nêu khái niệm , tác dụng : +Câu đặt biệt +Rút gọn câu +Chép liệt kê Thêm trạng ngữ cho câu + Chuyển đổi câu CĐ→BĐ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: *Nêu khái niệm , tác dụng :
+Câu đặt biệt
+Rút gọn câu
+Chép liệt kê Thêm trạng ngữ cho câu
+ Chuyển đổi câu CĐ→BĐ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 2 tuần 2022-04-15T21:56:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. _ Câu đb là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ-vị ngữ

  => Tác dung:

        + Bộc lộ cảm xúc

        + Liệt kê/thông báo về sự tồn tài của sự vật, hiện tượng

        + Xác định thời gian, nơi chốn

        + Gọi đáp

  _ Rút gọn câu là lược bỏ một số thành phần trong câu như chủ ngữ hoặc vị ngữ, có khi lược bỏ cả 2.

  => Tác dụng:

  + Làm cho câu gọn hơn, thông tin nhanh, tránh lặp lại những từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước ( cái này thường đc áp dụng cho tục ngữ, ca dao)

  + Ngụ ý của chung mọi người ( lược bỏ chủ ngữ)

  _ Trạng ngữ đc thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, mục đích, hoàn cảnh, nguyên nhân diễn ra sự việc nêu trong câu

  => Tác dụng: 

  +Xác định hoàn cảnh, đk diễn ra sự việc; góp phần làm nội dung thêm đầy đủ, chính xác

  + Nối kết câu, đoạn với nhau, góp phần làm cho bài văn thêm mạch lạc.

  _ Liệt kê: sắp xếp các từ cùng loại với nhau 

  => Tác dụng: 

  + để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế/ tư tưởng/tình cmar

  _ Câu chủ động: câu chỉ chủ thể của hoạt động

  _ Câu bị động: câu chỉ đối tượng của hoạt động

  => Nhằm liên kết các câu trong đoạn văn thành 1 mạch văn thống nhất

 2. Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chữ ngữ-vị ngữ

  Câu đặc biệt thường đúng để

  -xác định thời gian,nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn

  -liệt kê,thông báo về sự tồn tại của sự vật,hiện tượng

  -bộc lộ cảm xúc

  -gọi đáp

  Rút gọn câu là khi nói hoặc viết có thể lược bỏ một số thành phần của cậu tạo thành 

  -làm cho câu gắn gọn vừa thông tin được nhanh vừa tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đúng trước

  -ngụ ý hành động đặc điểm nổi trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ) 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )