Môn Văn Lớp: 7 nêu định nghĩa, cấu tạo và chứ năng của dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dâu gạng ngang

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: nêu định nghĩa, cấu tạo và chứ năng của dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dâu gạng ngang No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-10-13T22:22:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  • Dấu chấm được đặt ở cuối câu trần thuật.
  • Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu nghi vấn.
  • Dấu chấm than đặt ở cuối câu cầu khiến, câu cảm thán.

  Cũng có lúc người ta dùng dấu chấm ở cuối câu cầu khiến và đặt các dấu hỏi, dấu chấm than trong ngoặc đơn vào sau một ý hay một từ ngữ nhất định để biểu thị thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với ý đó hay nội dung của từ ngữ đó.

  • Dấu phảy: được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu:

  Giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị nhữ.

  Giữa các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu.

  Giữa một từ ngữ với bộ phận chú thích của nó.

  Giữa các vế của một câu ghép.

  • Dấu chấm lửng: được dùng để:

  Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự còn chưa liệt kê hết.

  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.

  Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị một nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.

  • Dấu chấm phảy: được dùng để:

  Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

  Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

  • Dấu gạch ngang: có công dụng:

  Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.

  Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

  Nối các từ trong một liên danh.

  Phân biệt dấu gach ngang với dấu ngang nối:

  Dấu gach nối không phải là một dấu câu. Nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.

  Dấu gach nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

  • Dấu ngoặc đơn: dùng để đánh dấu phần chú thích ( giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm).
  • Dấu hai chấm: Dùng để:

  Đánh dấu ( báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.

  Đánh dấu ( báo trước) lời dẫn trực tiếp ( dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại ( dùng với dấu gạch ngang).

   

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )