Môn Văn Lớp: 7 Nêu đặc điểm về hình thức của tục ngữ? b) Những câu sau đây, câu nào là tục ngữ: 1. Lanh chanh như hành không muối. 2. Lời nói đọi máu.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu đặc điểm về hình thức của tục ngữ?
b) Những câu sau đây, câu nào là tục ngữ:
1. Lanh chanh như hành không muối.
2. Lời nói đọi máu.
3. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
4. Người ta là hoa đất.
5. Năng nhặt chặt bị.
6. Chết vinh còn hơn sống nhục.
7. Lo bò trắng răng.
8. Chuột chạy cùng sào. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 2 tuần 2022-01-04T03:29:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a, Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn , ổn định , có nhịp điệu , hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt ( tự nhiên, lao động , sản xuất, xã hội) được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian 

    b, Những câu là tục ngữ : 2,3,4,6,8

    Chúc bạn học tốt!! 

  2. Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng. Thường nội dung tục ngữ phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc.

    b)3,4,6,78

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )