Môn Văn Lớp: 7 Nêu cảm nhận của em về nội dung và nghệ thuật của bài’Sông núi nước Nam” bằng một đoạn văn(khoảng 7 câu).Trong đoạn văn có sử dụng 1 từ Hán

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu cảm nhận của em về nội dung và nghệ thuật của bài’Sông núi nước Nam” bằng một đoạn văn(khoảng 7 câu).Trong đoạn văn có sử dụng 1 từ Hán Việt và một quan hệ từ(Gạch chân,chú thích rõ)

Mik cần gấp ạ,thanks mn nhiều No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 1 năm 2022-02-08T03:03:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ giõng dạc, đanh thép. Bài sông núi nước nam là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Đã thể hiện chân lý lớn lao, thiêng liêng nhất của dân tộc vn vs thái độ kiên quyết bảo vệ nền độc lập

  2. Qua bài thơ đã cho em cảm nhận rất sâu sắc về những lời nói đanh thép của dân tộc ta nêu cao ý chí không bao giờ bị quật đổ bởi quân thù dù có giặc gì đi nữa thì chúng ta chung một con tim , một dòng máu , màu da sẽ quyết chiến đến cùng để dành lại độc lập.Thật tự hào khi em là người Việt Nam.

    Sông núi nước Nam là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược phong kiến phương Bắc

    Gạch thường từ HV

    Đậm quan hệ từ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )