Môn Văn Lớp: 7 Nêu |8 dẫn chứng về đoàn kết |10 dẫn chứng về học tập các dẫn chứng chính xác nha!!!

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Nêu |8 dẫn chứng về đoàn kết
|10 dẫn chứng về học tập
các dẫn chứng chính xác nha!!! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Peyton 4 tháng 2022-01-12T23:06:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Đoàn kết: – Cùng nhau chống giặc ngoại xâm

                  –  Bạn bè yêu thương đùm bọc lẫn nhau

                  – Trong gia đình thì phải bảo ban lẫn nhau

                  – Luôn luôn ủng hộ lớp trưởng

                  –  Không nói xấu bạn bè trong lớp

                  – Bầu ơi thương lấy bí cungf

               Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

                    …..

  Học tập : Đi một ngày đàng học một sàng khôm

                  Không thầy đố mày làm nên

                 học thầy không tày học bạn

             ……….

   Mình chỉ có từng này thôi sorry

 2. 1. Cả bè hơn cây nứa.

  2. Góp gió thành bão

  3. Hợp quần gây sức mạnh.

  4. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.

  5. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm. 

  6. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

  7. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

  8. Đồng thanh tương ứng

  học tập

  1. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

  2. Học ăn học nói, học gói học mở

  3. Học hay cày biết

  4. Học một biết mười.
  5. Học thầy chẳng tầy học bạn. 
  6. Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

  7. Ăn vóc học hay.

  8. Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

  9. Có cày có thóc, có học có chữ.

  10. Có học, có khôn. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )