Môn Văn Lớp: 7 một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arianna 2 tuần 2022-01-04T09:15:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Thiên nhiên : 

    1. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

  2. Chuối sau cau trước

  3. Chắc rễ bền cây
    Lao động và sản xuất: 
    1. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau.

     2. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.             3. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc.              4. Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống.                                                          5. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm.
  Chúc bạn học tốt????????????????

   

 2. 1. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

  2. Chuối sau cau trước

  3. Chắc rễ bền cây

  4. Cây chạm lá cá chạm vây

  5. Con trâu là đầu cơ nghiệp

  6. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
  7. Đừng giống buồm trong bão giông.

  8. Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức.

  9. Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền

  10. Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )