Môn Văn Lớp: 7 Mọi người giúp mình nha: tìm giúp mình 10 từ ghép hán việt đẳng lập và 5 từ ghép hán việt chính phụ cảm ơn nhiều!

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Mọi người giúp mình nha: tìm giúp mình 10 từ ghép hán việt đẳng lập và 5 từ ghép hán việt chính phụ cảm ơn nhiều! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 3 tháng 2022-02-28T07:52:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. E xem nha

  5 từ ghép Hán Việt đẳng lập

  Mẫu tử: mẹ con

  Phụ mẫu: cha mẹ

  Phụ tử: cha con

  Sinh tử: sống chết

  Thiên địa: trời đất

  5 từ ghép Hán Việt có tiếng chính đứng trước tiếng phụ đứng sau

  thủ môn: người giữ cửa

  Song ngữ: hai ngôn ngữ

  Hậu đãi: tiếp đãi

  Hữa ích: có lợi

  song hành: cùng nhau

  5 từ ghép Hán Việt có tiếng phụ đứng trước tiếng chính đứng sau.

  Thiên nga: Vịt trời

  Thiên mệnh: mệnh trời

  Thiên sứ: sử giả trời

  Thiên thư: sách trời

  Thi nhân: người thi

 2. – 10 từ ghép hán việt đẳng lập: sơn hà, mẫu tử, phụ mẫu, phụ tử, giang sơn, sinh tử, thiên địa, xâm phạm, quốc gia, nhật nguyệt.

  – 5 từ ghép hán việt chính phụ: cường quốc, thủ môn, thiên nga, thiên thư, hữu ích

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )