Môn Văn Lớp: 7 * Luyện tập. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Dân phu kẻ hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng,

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: * Luyện tập.
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Dân phu kẻ hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp, nào cừ bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.
Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lả cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời mưa vẫn tầm tã chút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi, sức người khó địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.”
a. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Văn bản vừa nêu được viết theo thể loại nào?
b. Xét về mặt cấu tạo hai câu in đậm trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì?
c. Chỉ ra phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích trên? Phân tích tác dụng của việc sử dụng phép liệt kê đó.
d. Một trong những thành công về mặt nghệ thuật của truyện ngắn: “ Sống chết mặc bay” là sử dụng phép tương phản. Hãy chỉ ra các hình ảnh tương phản trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của chúng
ko sao chép spam ai đúng vote 5 sao No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eden 4 ngày 2021-10-12T17:39:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. $\text{a,}$ Trích trong văn bản Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn.

  _ Thể loại : truyện ngắn.

  $\text{b,}$  Bạn chưa in đậm nên mik ko biết câu nào.

  $\text{c,Phép liệt kê :}$

  + kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp,..

  _ Tác dụng : nhấn mạnh tình cảnh khó khăn, khổ cực của người hộ đê lúc bấy giờ khi phải chống chọi lại với sức trời. 

  $\text{d, Hình ảnh tương phản.}$

  _  sức người khó địch nổi sức trời X  mưa vẫn tầm tã chút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên

  _Tác dụng : cho thấy  khung cảnh hộ đê rất căng thẳng, nhốn nháo, người dân khó khăn, khổ cực ,thiên tai đang từng lúc đe dọa cuộc sống người dân. 

 2. “Dân phu kẻ hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp, nào cừ bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.

  Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lả cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời mưa vẫn tầm tã chút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi, sức người khó địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.”

  a. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Văn bản vừa nêu được viết theo thể loại nào?

  Đoạn trích trên được trích trong văn bản “Sống Chết Mặc Bay” của tác giả Phạm Duy Tốn

  Văn bản được biết theo thể loại truyện ngắn

  b. Xét về mặt cấu tạo hai câu in đậm trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì?

  Chưa có câu in đậm 

  c. Chỉ ra phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích trên? Phân tích tác dụng của việc sử dụng phép liệt kê đó.

  Phép liệt kê:

  +Kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp, nào cừ bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột.

  Tác dụng : Diễn tả hình ảnh vất vả của người dân đang chiến đấu với lũ.Nhấn mạnh sự cật lực,cực khổ của người dân trong tình cảnh phải chiến đấu với sức trời 

  +Trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, 

  Tác dụng :Thể hiện sự ồn ã,nhốn nháo ,vội vàng của người dân cũng như sự lo lắng về khúc đê.

  d. Một trong những thành công về mặt nghệ thuật của truyện ngắn: “ Sống chết mặc bay” là sử dụng phép tương phản. Hãy chỉ ra các hình ảnh tương phản trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của chúng

  Hình ảnh tương phản trong đoạn trích là

   ai cũng mệt lả cả rồi><trên trời thời mưa vẫn tầm tã chút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên

  Tác dụng của hình ảnh tương phản.

  Dù con người ai cũng mệt lả cả rồi nhưng trời vãn mưa tầm tả trút xuống,nước cứ cuồn cuộn bốc lên.Thể hiện sự vất vả và bất lực của người dân khi chiến đấu bảo vệ khúc đê.Dù đã cố gắng hết sức nhưng sức người sao đấu lại với sức trời.Những người dân đang chìm trong thế tuyệt vọng vì thế đê khó giữ với thiên nhiên đang từng bước đe dọa đến cuộc sống của họ,đẩy họ đến đường cùng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )