Môn Văn Lớp: 7 Lập ý cho các đề sau : a) đoàn kết là sức mạnh vô địch. b) hãy biết quý th

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Lập ý cho các đề sau : a) đoàn kết là sức mạnh vô địch.
b) hãy biết quý thời gian No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 4 ngày 2021-10-12T16:18:33+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. a)

  I. Mở bài

  – Đoàn kết là sức mạnh, tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của ông cha ta để lại và được thế hệ sau tiếp nối, sự đoàn kết đã nhiều lần giúp đất nước vượt qua cảnh hiểm nghèo.

  II. Thân bài

  1. Giải thích

  – Đoàn kết là tập hợp của nhiều lực lượng khác nhau tạo thành một khối vững chãi, từ đó thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ riêng để đi đến thành công. Sự đoàn kết chính là tập thể vững mạnh, khối thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.

  – Tinh thần đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa các cá nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

  2. Biểu hiện tình đoàn kết

  * Khi có chiến tranh

  – Đất nước và người dân cùng đồng lòng đồng sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững biên cương bờ cõi (nêu ra thêm các cuộc đấu tranh của dân tộc từ thời phong kiến và lịch sử hiện đại nhân dân chống Pháp, Mỹ).

  * Khi hòa bình

  – Khôi phục đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, cả về mặt kinh tế lẫn xã hội.

  – Chung tay xây dựng đất nước, kinh tế xã hội, văn hóa phát triển và hội nhập với quốc tế sâu rộng.

  – Khi có thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt người dân trong cả nước ủng hộ, quyên góp sức người sức của khôi phục cuộc sống người dân trong cả nước.

  – Đảng và nhân dân cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết, ngăn chặn các thế lực thù địch chống phá, bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo quê hương.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )