Môn Văn Lớp: 7 Lập dàn ý “Trình bày suy nghĩ của em về sự hợp tác” Các bạn giúp mk vs ạ! Hứa vote 5*

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Lập dàn ý “Trình bày suy nghĩ của em về sự hợp tác”
Các bạn giúp mk vs ạ! Hứa vote 5* No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-10-08T04:10:59+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. A. Mở bài:

  – Dẫn dắt vấn đề 

  – Nêu vấn đề

  – Trích dẫn (trích dẫn nguyên văn với câu nói, nhân định) (nếu có)

  (Vd: Trong cuộc sống, khi chúng ta muốn thành công trong việc làm của nhóm thì sự hợp tác là rất cần thiết.)

  B. Thân bài:

  – Giải thích từ ngữ (Vd: Trước tiên chúng ta cần hiểu ”hợp tác” là gì?)

  – Chứng minh sự họp tác là rất cần thiết trong cuộc sống (Vd: Vì sao sự họp tác rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta?) (đưa lí lẽ + dẫn chứng)

  – Phê phán những biểu hiện đi ngược lại với sự họp tác.

  – Mở rộng thêm vấn đề.

  – Cần làm gì để thực hiện tốt vấn đề?

  C. Kết bài: 

  – Khẳng định lại vấn đề

  – Liên hệ bản thân.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )