Môn Văn Lớp: 7 làm một văn bản báo cáo về kết quả thi đua học kì 1

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: làm một văn bản báo cáo về kết quả thi đua học kì 1 No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 1 tuần 2022-04-14T00:59:11+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Kính gửi:
  Thay mặt tập thể lớp…
  Xin trình bày với nhà trường một việc như sau:…
  Em xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật. Nay xin đề nghị nhàtrường cho sửa lại bàn ghế để việc học tập của các bạn thuận tiện hơn. 
  Ký tên


  Bài 2 : Hãy viết một văn bản báo cáo theo tình huống sau :
  Vào đầu năm học , Ban Giám Hiệu nhà trường cần biết tình hình học tập và lao động của lớp tháng đầu năm .

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  …., ngày… tháng… năm… BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP VÀ LAO ĐỘNG
  CỦA LỚP… THÁNG ĐẦU NĂM
   Kính gửi:
  Tập thể lớp… xin gửi bản báo cáo về tìn hình học tập và lao động của lớp trong tháng đầu năm như sau:
  *Về học tập:…
  *Về lao động:…
  *Nhận xét chung: [tích cực/tốt/tạm ổn…]
   Thay mặt lớp: Kí tên.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )