Môn Văn Lớp: 7 lá gì nước đổ giọt nào cũng trôi lá gì bầu cử xong rồi kiểm ngay lá gì viêm sẽ thấy đau giúp mik vs ạ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: lá gì nước đổ giọt nào cũng trôi
lá gì bầu cử xong rồi kiểm ngay
lá gì viêm sẽ thấy đau
giúp mik vs ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 4 tháng 2022-01-06T18:01:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Lá môn :nước đổ giọt nào cũng trôi

  Lá phiếu : bầu cử xong rồi kiểm ngay

  Lá phổi : viêm sẽ thấy đau

 2. 1.Lá môn

  2.Lá phiếu

  3.Lá phổi

  Nếu đúng xin ctlhn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )