Môn Văn Lớp: 7 I. Nêu lại nội dung, nghệ thuật chính của các văn bản từ đã học từ lớp 7 tục ngữ về con người và xã hội . tục ngữ về thiên nhiên lao động s

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: I. Nêu lại nội dung, nghệ thuật chính của các văn bản từ đã học từ lớp 7
tục ngữ về con người và xã hội .
tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất
tinh thần yêu nước của nhân dân ta
đức tính giản dị của Bác Hồ
ý nghĩa văn chương
II. nêu lại khái niệm các phần tiếng việt đã học
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Julia 1 tuần 2021-09-15T17:49:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. I/ 

  * Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất.

   -Nội dung: những câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất đã phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của  nhân dân ta trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên lao động sản xuất.

  -Nghệ thuật: 

  + Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc.

  + Sử dụng kết cấu diễn đạt theo kiểu đối xứng

  + Tạo vật, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng.

  * Tục ngữ về con người và xã hội. 

  -Nội dung: Những câu tục ngữ về con người và xã hội đã tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có

  -Nghệ thuật:

  +Giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ

  +Sử dụng từ và câu có nhiều ý nghĩa

  +Nội dung hàm súc, cô đọng

  * Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  -Nội dung: Văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước. từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc.

  -Nghệ thuật:

  +Xây dựng luận điểm ngắn gọn, xúc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,…

  +Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,… và câu văn nghị luận hiệu quả

  +Sử dụng phép so sánh, liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước.

  * Ý nghĩa văn chương

  -Nội dung: Văn chương có nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. 

  -Nghệ thuật:

  + Dẫn chứng cụ thể, toàn diện, đầy sức thuyết phục.

  + Lời văn giản dị, giàu cảm xúc, hình ảnh.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )