Môn Văn Lớp: 7 Hãy chia bố cục của bài thơ “Sông Núi Nước Nam” và phân tích ý theo bố cục bài thơ đó (Lưu ý:Ko chép mạng)

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Hãy chia bố cục của bài thơ “Sông Núi Nước Nam” và phân tích ý theo bố cục bài thơ đó (Lưu ý:Ko chép mạng) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 1 năm 2022-02-08T03:13:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bố cục của bài thơ “Sông Núi Nước Nam”:

  Đoạn 1(Hai câu đầu):Khẳng định tuyệt dối chủ quyền lãnh thổ.

  Đoạn 2(Hai câu cuối):Quyết tâm chống lại những điều phi nghĩa của kẻ thù.

  – Hai câu đầu: chủ quyền dân tộc.

      + Sông núi nước Nam, vua Nam ở, điều đó cũng có nghĩa là ở phương Bắc thì vua Bắc ở. Đất nào vua ấy. Đó là sự hiển nhiên tất yếu không ai được xâm phạm của ai => chân lí cuộc đời.

      + Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam và Trung Quốc. Trời là oai linh tối thượng, sắp đặt và định đoạt tất cả mọi việc. Cương vực lãnh thổ của vua Nam, của người Nam đã được định phận tại sách trời – có nghĩa là không ai được phép đi ngược lại đạo trời => chân lí của đất trời.

  Như vậy tuyên bố chủ quyền dựa trên chân lí cuộc đời, chân lí đất trời, dựa trên lẽ phải. Chủ quyền nước Nam là không thể chối cãi, không thể phủ nhận.

  – Hai câu cuối: quyến tâm bảo vệ chủ quyền.

      + Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm là lời hỏi tội kẻ đã dám làm điều phi nghĩa “nghịch lỗ”, dám làm trái đạo người, đạo trời.

       + Chúng bay sẽ phải nhận kết cục bại vong.

  – Nhận xét bố cục: Bố cục rất chặt chẽ giống như một bài nghị luận. Hai câu đầu nêu lên chân lí khách quan, hai câu sau nêu vấn đề có tính chất hệ quả của chân lí đó.

 2. Bố cục 2 phần

  *Hai câu thơ đầu:Giọng thơ rắn rỏi,đanh thép như một lời tuyên bố “Nước Nam là của người Việt Nam” điều đó đã được phân định rõ ràng. 

  =>Khẳng định chủ quyền dân tộc

  *Hai câu thơ sau:Như một lời tuyên bố:kẻ thù dám xâm phạm sẽ chuốc lấy bại vong.

  *Biểu ý:Trực tiếp nói ra,bảo vệ chủ quyền,độc lập,chống giặc ngoại xâm.Biểu cảm:Cảm xúc mãnh liệt,thái độ giận dữ thách thức kẻ thù xâm lược.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )