Môn Văn Lớp: 7 Hay chỉ ra cầu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý .Có khi được trưng bày trong tủ kính

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Hay chỉ ra cầu rút gọn trong đoạn văn trên có tác dụng gì
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý .Có khi được trưng bày trong tủ kính trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Những cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước công việc kháng chiến No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 1 tuần 2022-04-15T13:17:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. ⇒Có khi được trưng bày trong tủ kính trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy. Những cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm.

    ⇒nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước công việc kháng chiến

    ⇒Thành phần rút gọn : Chủ ngữ

    ⇒Tác dụng : làm cho câu văn ngắn gọn hơn, tránh lập những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước

  2. Có khi được trưng bày trong tủ kính trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy.” và “Những cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm.” (rút gọn chủ ngữ ) . Tác dụng là tránh lặp lại chủ ngữ đã được nêu ở câu trước , truyền đạt và nhấn mạnh thông tin : Tính chất của ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta . “

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )